مدیریت هتل بهشت قشم

کلیه کارکنان این هتل در پاسخ به اعتراض مهمانها و در مواجهه با وضع نابسامان اتاق ها و … تنها می گویند این مسایل را به مدیر بگویید . ولی شما این آقای مدیر را پیدا نمی کنید و در صورتی که داد و بیداد کرده و صدایتان را بالا ببرید ، احتمالا ایشان مشاهده می شوند .

اغلب موارد اشاره می کنند که وضع همه هتل های قشم همین گونه است ( که کاملا دروغ است ) و یا می گویند که ما داریم اتاق ها را یکی یکی درست می کنیم ( که باز هم دروغ است ) یا می گویند چون مسافرها التماس کردند ما اتاق ها را اجاره دادیم ( بدتر از دروغ است ) و حرف هایی از این دست که ارزش گوش کردن هم ندارد .