شرایط اتاق های هتل بهشت

شرایط اتاق های این هتل بسیار وحشتناک هستند . اتاق های این هتل در سطح اتاق های مسافرخانه های درجه دو یا سه هستند . البته بسیار بسیار کثیف تر . در اتاق ها حوله وجود ندارد و مسئول پذیرش هتل می گوید : فقط به افرادی که درخواست کنند ، حوله می دهند . ضمن اینکه حوله ها تعویض نمی شوند . پس یادتون باشه برای دریافت حوله باید برین بخش پذیرش و داد بزنید تا حوله بگیرین .
بدتر از همه وضعیت سرویس های بهداشتی اتاق ها : فشار آب بسیار کم است ، حتی بعضی از اتاق ها تقریبا آب ندارند . بیشتر توالت فرنگی ها خراب هست و سیفون آن کار نمی کند . این در حالی است که اتاق فقط همین یک سرویس را دارد . درب سرویس ها خراب بوده و قابل بسته شدن نیست .

کاغذ دیواری اتاق ها پاره پاره هست و حس اتاق مخروبه رو به شما منتقل می کنه . در برخی اتاق ها هیچ روشنایی وجود نداره و در شب قابل استفاده نیست .

به نظر می رسه پرده های اتاق ها تا بحال شسته نشده و شما حتی دلت نمی خواد که به پرده ها دست بزنی .