ویوی اتاق های هتل بهشت

اگر منتظر ویوی بسیار زیبا و جذاب ، مثلا ویوی دریا و یا چیزهایی مثل این هستید ، سخت در اشتباه هستید .
پنجره اکثر اتاق های هتل به خرابه هایی که پر از آشغال است باز می شود .